[travellers_images_slider header_images_slider=”%5B%7B%22title%22%3A%22Excellent%20Jungle%20Safari%22%2C%22subtitle%22%3A%22Pellentesque%20tincidunt%20id%20nisl%20non%20molestie.%20Cum%20sociis%20natoque%20penatibus%20et%20magnis%20dis%20parturient%20montes%2C%20nascetur%20ridiculus%20mus.%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fdeechoi.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Ftravellers%2Fimages%2Fslider%2Fslide1.jpg%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Honeymoon%20Special%20Tours%22%2C%22subtitle%22%3A%22Pellentesque%20tincidunt%20id%20nisl%20non%20molestie.%20Cum%20sociis%20natoque%20penatibus%20et%20magnis%20dis%20parturient%20montes%2C%20nascetur%20ridiculus%20mus.%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fdeechoi.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Ftravellers%2Fimages%2Fslider%2Fslide2.jpg%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Life%20In%20Real%20Action%22%2C%22subtitle%22%3A%22Cum%20sociis%20natoque%20penatibus%20et%20magnis%20dis%20parturient%20montes%2C%20nascetur%20ridiculus%20mus.%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fdeechoi.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Ftravellers%2Fimages%2Fslider%2Fslide3.jpg%22%7D%5D”][travellers_countdown style=”style2″ departure_on_title=”KHỞI HÀNH NGÀY”]
[travellers_destination title=”THÁI LAN” subtitle=”Vương Quốc Nụ Cười” begins=”Ngày Khởi Hành {25 Jan 2019}” duration=”Thời Gian {5 Days}” wheather=”Thời Tiết {Summer – 95℉ to 100.4℉}”]

Hành trình khám phá xứ sở Nụ Cười 5 ngày 4 đêm hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trãi nghiệm khác biệt và độc đáo với lịch trình đa dạng mỗi ngày như tham quan vườn thú hoang dã Safari, chùa Wat Mit, dạo trên sông Chao Phra Ya, thưởng thức Buffet tòa nhà Baiyoke với thực đơn đa dạng mang phong cách Hàn, Nhật, Thái…đặc biệt du khách được trãi nghiệm ngắm cảnh toàn thành phố Bangkok từ trên cao

[/travellers_destination]

THÔNG TIN TOUR

[travellers_travelinfo travelinfo=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-plane%22%2C%22title%22%3A%22Flight%20Information%22%2C%22subtitle%22%3A%22Departure%20and%20Arrival%22%2C%22type%22%3A%22flight%22%2C%22departure%22%3A%22DEPARTURE%3A%20%7B25%20JAN%2C%202019%7D%22%2C%22departure_form1%22%3A%22%7BJFK%7D%20New%20York%2C%20NY%22%2C%22departure_at1%22%3A%2209.30%20AM%22%2C%22arrival_to1%22%3A%22%7BLAX%7D%20Los%20Angeles%22%2C%22arrival_at1%22%3A%2209.30%20AM%22%2C%22arrival%22%3A%22ARRIVAL%3A%20%7B30%20JAN%2C%202019%7D%22%2C%22departure_form2%22%3A%22%7BLAX%7D%20Los%20Angeles%22%2C%22departure_at2%22%3A%2209.30%20AM%22%2C%22arrival_to2%22%3A%22%7BJFK%7D%20New%20York%2C%20NY%22%2C%22arrival_at2%22%3A%2209.30%20AM%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-train%22%2C%22title%22%3A%22TRAIN%20Information%22%2C%22subtitle%22%3A%22Departure%20and%20Arrival%22%2C%22type%22%3A%22train%22%2C%22departure%22%3A%22DEPARTURE%3A%20%7B25%20JAN%2C%202019%7D%22%2C%22departure_form1%22%3A%22%7BLorem%20Sta%7D%20Avenue%20Thiers%20BP%201463%2006008%20Nice%20Cedex%201%22%2C%22departure_at1%22%3A%2209.30%20AM%22%2C%22arrival_to1%22%3A%22%7BLorem%20Sta%7D%20Avenue%20Thiers%20BP%201463%2006008%20Nice%20Cedex%201%22%2C%22arrival_at1%22%3A%2209.30%20AM%22%2C%22arrival%22%3A%22%3EARRIVAL%3A%20%7B30%20JAN%2C%202019%7D%22%2C%22departure_form2%22%3A%22%7BLorem%20Sta%7D%20Avenue%20Thiers%20BP%201463%2006008%20Nice%20Cedex%201%22%2C%22departure_at2%22%3A%2209.30%20AM%22%2C%22arrival_to2%22%3A%22%7BLorem%20Sta%7D%20Avenue%20Thiers%20BP%201463%2006008%20Nice%20Cedex%201%22%2C%22arrival_at2%22%3A%2209.30%20AM%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-building%22%2C%22title%22%3A%22HOTEL%20Information%22%2C%22subtitle%22%3A%22Accomodation%20and%20Dining%22%2C%22type%22%3A%22accomodation%22%2C%22name%22%3A%22Luxury%20Hotel%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fdeechoi.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Ftravellers%2Fimages%2Fhotel.jpg%22%2C%22desc%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%2C%20consectetur%20adipi%20scing%20elit.%20Donec%20feugiat%20iaculis%20tortor%20molestie.%20Nunc%20imperdiet%20commodo%20nunc%2C%20a%20porta%20eros%20iaculis%20sit%20amet%20iaculis%20tortor%20molestie%20iaculis%20tortor%20molestie.%22%2C%22website%22%3A%22www.grandhotelinparis.com%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-ship%22%2C%22title%22%3A%22Cruise%20Information%22%2C%22subtitle%22%3A%22Departure%20and%20Arrival%22%2C%22type%22%3A%22cruise%22%2C%22departure%22%3A%22DEPARTURE%3A%20%7B25%20JAN%2C%202019%7D%22%2C%22name%22%3A%22Royal%20Cruise%201234%22%2C%22departure_at1%22%3A%22%7B09.30%7D%20Royal%20Port%2C%20USA%22%2C%22arrival_at1%22%3A%22%7B02.30%7D%20Royal%20Port%2C%20UK%22%2C%22arrival%22%3A%22%3EARRIVAL%3A%20%7B30%20JAN%2C%202019%7D%22%2C%22name2%22%3A%22Royal%20Cruise%205678%22%2C%22departure_at2%22%3A%22%7B14.30%7D%20Royal%20Port%2C%20UK%22%2C%22arrival_at2%22%3A%22%7B03.30%7D%20Royal%20Port%2C%20USA%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-cutlery%22%2C%22title%22%3A%22HOTEL%20Information%22%2C%22subtitle%22%3A%22Accomodation%20and%20Dining%22%2C%22type%22%3A%22accomodation%22%2C%22name%22%3A%22SpiceHub%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%2F%2Fdeechoi.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Ftravellers%2Fimages%2Frestaurant.jpg%22%2C%22desc%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%2C%20consectetur%20adipi%20scing%20elit.%20Donec%20feugiat%20iaculis%20tortor%20molestie.%20Nunc%20imperdiet%20commodo%20nunc%2C%20a%20porta%20eros%20iaculis%20sit%20amet%20iaculis%20tortor%20molestie%20iaculis%20tortor%20molestie.%22%2C%22website%22%3A%22www.grandhotelinparis.com%22%7D%5D”]
[travellers_section_title title=”{TOUR} LỊCH TRÌNH” desc=”Điểm Nhấn Của Chuyến Đi”][travellers_tour_locations style=”style2″ placeinfo_bg=”white” locations=”%5B%7B%22day%22%3A%22Day%201%22%2C%22location%22%3A%22123%22%2C%22delight%22%3A%22%7BTOUR%20DELIGHT%20%3A%7D%20Dinner%20with%20Ice%20Cream%20Treat%22%7D%5D”]

Bảng Giá

[travellers_pricing_list type=”eventbrite” title=”Gói 1″ unit=”” price=”5tr” perunit=”/khách” features=”%5B%7B%22feature%22%3A%22%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20t%E1%BB%AB%205-10%20kh%C3%A1ch%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20M%C3%A1y%20Bay%20Kh%E1%BB%A9%20H%E1%BB%93i%20SGN%20-%20BKK%20-%20SGN%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22Chi%20ph%C3%AD%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%2C%20%C4%83n%20theo%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22Ph%C3%AD%20tham%20quan%2C%20v%C3%A0o%20c%E1%BB%95ng%2C%20xe%20%C4%91%C6%B0a%20%C4%91%C3%B3n%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20Buffet%205%20sao%20Baiyoke%20tr%E1%BB%8B%20gi%C3%A1%20400.000%20VN%C4%90%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20Massage%20Th%C3%A1i%20C%E1%BB%95%20Truy%E1%BB%81n%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20xem%20Show%20Chuy%E1%BB%83n%20Gi%E1%BB%9Bi%20%22%7D%5D” button_text=”Đặt Tour Ngay” event_title=”Register Now {/ Đừng Bỏ Lỡ}”]
[travellers_pricing_list type=”eventbrite” title=”Gói 2″ unit=”” price=”5tr4″ perunit=”/khách” features=”%5B%7B%22feature%22%3A%22%C4%90%C4%83ng%20K%C3%BD%20T%E1%BB%AB%202%20kh%C3%A1ch%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20M%C3%A1y%20Bay%20Kh%E1%BB%A9%20H%E1%BB%93i%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20S%E1%BA%A1n%20v%C3%A0%20%C4%83n%20u%E1%BB%91ng%20theo%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20Tham%20Quan%201%20l%E1%BA%A7n%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20Buffet%205%20sao%20Baiyoke%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22Massage%20Th%C3%A1i%20C%E1%BB%95%20Truy%E1%BB%81n%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22V%C3%A9%20xem%20Show%20Chuy%E1%BB%83n%20Gi%E1%BB%9Bi%22%7D%5D” button_text=”Đặt Tour Ngay” event_title=”Đăng Ký Ngay {/ dont mıss event!}”]

HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI

[travellers_gallery images=”106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120″]

TOUR SẮP TỚI

[travellers_tour_events display=”specific” tours=”%5B%7B%22tour%22%3A%2292%22%7D%5D”]
[travellers_section_title title=”PHẢN HỒI” desc=”Đánh giá chuyến đi”]