Cris là một Travel Blogger thích du lịch và viết ngoáy. Nếu bạn có nhu cầu muốn hợp tác hoặc cập nhật những thông tin du lịch mới nhất vui lòng liên hệ Cris qua email [email protected] hoặc gửi tin về cho Cris thông qua mẫu dưới đây